Ethische Code

Ik ben aangesloten bij de Ethische code van Phoenix-opleidingen.
Dat houdt in dat ik bijscholing volg en mijn handelen toets aan de vijf pijlers van de ethische code van Phoenix. Te weten Autonomie, Identiteit, Heelheid, Zingeving en Integratie.