Coaching voor HB-ers

Praktijk Uitgesproken biedt coaching aan hoogbegaafden en vastgelopen hulpverleners, maar wat is dat precies en wat is nu het unieke bij Praktijk Uitgesproken? Misschien heb je al eerdere hulpverleningstrajecten doorlopen, maar val je toch steeds terug omdat ze net de kern niet raken. Of je hebt een DSM diagnose gekregen, maar hebt het idee dat je nu alleen nog maar als ‘gestoorde’ behandeld wordt. Terwijl er ook zoveel mooie kanten aan jouw ‘bedrading’ zitten die nu onderbelicht zijn. En je probeerde je hulpverlener toch zo goed uit te leggen hoe jij het voelt, maar het wordt gewoon niet begrepen of serieus genomen. Je bent nou eenmaal niet standaard, maar dat hoeft toch niet het einde van de wereld te zijn? Als je (onbewust) hoogbegaafd bent, kan je je bedrading ook als handicap ervaren omdat je veel meer behoefte aan kaders en antwoorden hebt dan je omgeving. Omdat je vragen hebt die niemand anders heeft en je je daarom juist dom voelt. Iets probeert uit te leggen, maar aanvoelt dat de ander afhaakt omdat je verzandt in teveel details. Of dat jij juist afhaakt tijdens vergaderingen omdat je allang weet wat de oplossing is en je steeds een tijd moet wachten totdat de anderen tot dezelfde oplossing komen. Als je zelf hulpverlener bent maar nu zelf in de knoop zit, heb je vaak alle technieken die je kent al op jezelf toegepast, maar kom je er toch niet uit. Heb je veel klachten, maar ben je bang om door collegahulpverleners ongevraagd een stoornis opgeplakt te krijgen. En je directe omgeving lijkt je ook niet goed te snappen vanwege je vakjargon, waardoor je tussen wal en schip valt. Herken je je in bovenstaande? Kom dan eens praten, hier kunnen we samen kijken wat er nu spaak loopt in je werk, je omgeving en/of in jezelf. Je bent van harte welkom. Bij Praktijk Uitgesproken gaat coaching gaat voornamelijk om praktische zaken: persoonlijke of professionele projecten, zoals studie, werk, geld en communicatie. Het doel is helder en de bedoeling is dat je in beweging komt om dit doel te behalen. Coaching biedt de techniek die bij uitstek geschikt is om mensen te begeleiden door een verander proces. Counseling legt daarentegen de nadruk op meer emotionele aspecten van problemen en vragen. Het is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening met een praktische en therapeutische insteek. Het gaat verder dan coaching. Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie toegepast, met als doel om problemen in het juiste perspectief te zien. Anders dan psychotherapie, houdt counseling zich echter niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psychosociale problematieken. Coaching is vaak gebaseerd op meer actiegerichte toepassingen (stappen vooruit en toekomstgericht), terwijl het bij counseling gaat om het vinden van de interne rust en antwoorden om een ontwikkeling mogelijk te maken (pas op de plaats en het meenemen van het verleden). Vaak gaat counseling vanzelf over in coaching. Als het ‘achterstallig onderhoud’ is gedaan, komt er ook weer energie vrij om naar de toekomst te kijken. Daarnaast ben ik van oorsprong psycholoog en heb dus kennis van de verschillende DSMdiagnoses en behandelmethoden. Dit gecombineerd met coaching en counseling zorgt voor een groot draagvlak aan kennis, diepgang en doelgerichtheid. Zo is Praktijk Uitgesproken een psychologenpraktijk voor coaching en counseling. In de volksmond wordt de term coaching voor beide trajecten gebruikt, vandaar dat ik dit op mijn site ook doe.