Coaching en Counseling

Praktijk Uitgesproken biedt coaching en counseling, maar wat is dat precies en wat is nu het unieke bij Praktijk Uitgesproken?

Bij coaching gaat het voornamelijk om praktische zaken: persoonlijke of professionele projecten, zoals studie, werk, geld en communicatie. Het doel is helder en de bedoeling is dat je in beweging komt om dit doel te behalen. Coaching biedt de techniek die bij uitstek geschikt is om mensen te begeleiden door een verander proces.

Counseling legt daarentegen de nadruk op meer emotionele aspecten van problemen en vragen. Het is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening met een praktische en therapeutische insteek. Het gaat verder dan coaching. Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie toegepast, met als doel om problemen in het juiste perspectief te zien. Anders dan psychotherapie, houdt counseling zich echter niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psychosociale problematieken.

Coaching is vaak gebaseerd op meer actiegerichte toepassingen (stappen vooruit en toekomstgericht), terwijl het bij counseling gaat om het vinden van de interne rust en antwoorden om een ontwikkeling mogelijk te maken (pas op de plaats en het meenemen van het verleden).

Vaak gaat counseling vanzelf over in coaching. Als het ‘achterstallig onderhoud’ is gedaan, komt er ook weer energie vrij om naar de toekomst te kijken.

Daarnaast ben ik van oorsprong psycholoog en heb dus kennis van de verschillende DSMdiagnoses en behandelmethoden. Dit gecombineerd met coaching en counseling zorgt voor een groot draagvlak aan kennis, diepgang en doelgerichtheid. Zo is Praktijk Uitgesproken een psychologenpraktijk voor coaching en counseling.

Ik maak in mijn gesprekken gebruik van oa:
-Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)
-Transactionele Analyse (TA)
-Systemisch Werken (Familie Opstellingen)
-Kunstzinnig Dynamisch Coachen en Counselen (KDCC)